Er is nieuw bewijs gevonden dat er op Antarctica ooit regenwouden waren. 

New evidence has been found that rainforests once existed in Antarctica.

Er is nieuw bewijs gevonden dat er op Antarctica ooit regenwouden waren. New evidence has been found that rainforests once existed in Antarctica.


  • ·