De Russische tennisspeelster Maria Sharapova (32) zet een punt achter haar tenniscarrière. 

The Russian tennis player Maria Sharapova (32) puts an end to her tennis career.

De Russische tennisspeelster Maria Sharapova (32) zet een punt achter haar tenniscarrière. The Russian tennis player Maria Sharapova (32) puts an end to her tennis career.


  • ·