Reanimatie bij 80-plussers is meestal niet zinvol: "Hulpverleners moeten beter afwegen wanneer ze nog kunnen reanimeren". 

Resuscitation for people over 80 is usually not useful: "Rescuers should consider better when they can still resuscitate".

Reanimatie bij 80-plussers is meestal niet zinvol: "Hulpverleners moeten beter afwegen wanneer ze nog kunnen reanimeren". Resuscitation for people over 80 is usually not useful: "Rescuers should consider better when they can still resuscitate".


  • ·